Nowa stawka 15% w CIT

Stawka 15 % CIT

Rok 2017 to pierwszy rok obowiązywania nowej obniżonej stawki podatkowej w CIT, słynnych 15 % zamiast dotychczasowych 19 %.
Dla kogo ta stawka? Zgodnie z art. 19 ust.1 pkt 1 ustawy o CIT stawka 15 % dotyczy dwóch kategorii podmiotów: małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność.

1. Mały podatnik

Definicję małego podatnika odnajdziemy w słowniczku ustawy o CIT, czyli w art. 4a pkt 11. Jak możemy przeczytać mały podatnik to podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro.

Równowartość 1 200 000 euro ustala się poprzez przeliczenie tej kwoty według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł. Zatem aby wiedzieć, czy w 2017 r. przysługuje naszej spółce status podatnika, należy sprawdzić czy nasze przychody ze sprzedaży nie przekroczyły kwoty 5 157 000 zł (kurs euro z 3 października 2016 r. wynosił 4,2976 zł).

 

2. Podatnik rozpoczynający działalność

Podatnik musi rozpocząć działalność w roku 2017, nie wcześniej. To zagadnienie było już przedmiotem interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Umowę spółki zawarto w 2016 r., lecz pierwszy przychód został osiągnięty dopiero w 2017 r. Podatnik wystąpił o interpretację czy ma prawo skorzystania z obniżonej stawki i odpowiedź Dyrektora KIS była negatywna. Uznał, że pierwszy rok podatkowy spółki rozpoczął się jeszcze w 2016 r., a więc przed obowiązywaniem nowej stawki. Interpretacją możesz przeczytać tutaj.

 

3. Ograniczenia

W art. 19 ust. 1a ograniczono możliwości stosowania stawki 15% dla podatników, którzy powstali:

1)w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo

2) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo

3) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro, przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14 ustawy o CIT, albo

4) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników.

 

Podatnicy, którzy zdecydowali się na przekształcenia i procesy restrukturyzacyjne wymienione w tym przepisie mogą stosować nową 15% dopiero w trzecim roku podatkowym po rozpoczęciu działalności. Oczywiście tylko wtedy, gdy będą spełniali warunki pozostawania małym podatnikiem, nie dotyczy ich więc reguła pierwszego roku działalności.

Te same ograniczenia dotyczą podatników utworzonych w okresie od dnia 28 września 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. w wyniku wymienionych procesów restrukturyzacyjnych.

 

Jeśli masz wątpliwości czy dotyczy Cię nowa stawka podatkowa, napisz do nas na kontakt@poczta.nartowskibando.pl lub zostaw komentarz.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: