Komentarz dla Prawo.pl w zakresie spraw dotyczących kredytów hipotecznych z elemenetem walutowym (CHF/JPN/EUR)

1. Na portalu Prawo.pl pojawił się artykuł (m.in. z moim komentarzem) odnoszący się do aktualnej  sytuacji związanej z kredytami / pożyczkami z elementem walutowym pod tytułem: Szykuje się sąd nad kredytami frankowymi. Polecam! Cieszę się, że moje wypowiedzi znalazły się w tak szacownym gronie!

2. Artykuł zawiera stanowiska prawników-praktyków dotyczące występujących rozbieżności w orzecznictwie, ewentualnych środków zaradczych, a także pisma Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie skierowanego do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w styczniu bieżącego roku, w którym informowano o trzech koncepcjach rozstrzygania „spraw frankowych”, pojawiających się w orzeczeniach sądów powszechnych: pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z 16 stycznia 2018 r. Niestety w dalszym ciągu brak odzewu z Sądu Najwyższego.

3. Na szczególną uwagę zasługuje fragment dotyczący pytań prejudycjalnych zadanych przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z dnia 26 lutego 2018 r., XXV C 1255/17 oraz stanowiska naszego Rządu w ich przedmiocie,  zawartego w uwagach na piśmie Rzeczypospolitej Polskiej (również komentowanych na naszym blogu).

4.  Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie „polskiej” już za około rok. Postępy w pracach i dokumenty pojawiające się w toku sprawy można śledzić tu.

 

Zdjęcie na stronie głównej: geralt / www.pixabay.com

1 thought on “Komentarz dla Prawo.pl w zakresie spraw dotyczących kredytów hipotecznych z elemenetem walutowym (CHF/JPN/EUR)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: