Spółki ze stratami kupię…

Spółki ze stratami kupię…

 

Przeglądając gazetę co jakiś czas można zobaczyć ogłoszenia chętnych do nabycia spółek z o. o.  ze stratami. Nikt nie jest naiwny co do celu tych transakcji – ktoś po prostu wie jak na tym zarobić. Chętnie wyjaśnimy Ci jak działa ten mechanizm.

Najpierw trochę teorii. Ze stratą podatkową mamy do czynienia w sytuacji gdy w roku podatkowym koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów. Podatnik ma prawo o taką stratę obniżyć osiągnięty dochód w pięciu kolejnych latach podatkowych, przy czym w jednym roku nie może to być więcej niż 50 % kwoty straty. Ta prosta zależność jest kluczem do zrozumienia po co komu spółka ze stratami.

Istnieją dwa zasadnicze sposoby wykorzystania spółki ze stratami:

  • przeniesienie swojej działalności do spółki ze stratami,
  • przejęcie spółki.

1. Przeniesienie działalności do spółki ze stratami

Pierwszy sposób ogólnie rzecz ujmując wynika z faktu, że spółka może w każdej chwili zmienić swój przedmiot działalności i straty związane z dawną działalnością rozliczać z dochodem z nowej działalności. W takiej sytuacji nabywca spółki rozpoczyna lub najczęściej przenosi swoją dochodową działalność do takiej spółki.

Przykład

Spółka A prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług remontowych z której osiągnęła stratę podatkową, Jan z kolei prowadzi dochodowe przedsiębiorstwo w zakresie świadczenia usług porządkowych na podstawie umowy z administratorem dużego biurowca. Janowi może się opłacać nabyć udziały spółki A i przenieść tam swoją działalność, np. dokonując cesji umowy z administratorem dużego biurowca. W tej sytuacji dochody z przedsiębiorstwa będą się kompensować ze stratą podatkową osiągniętą przez spółkę A z działalności remontowej.

Dla kogo może się okazać korzystna taka transakcja? Może się okazać, że właściciel Spółki A na podstawie swoich przewidywanych dochodów nie zdąży w ciągu 5 lat rozliczyć znacznej części straty i być może bardziej opłaca mu się sprzedać te straty wraz ze spółką. Dla Jana również będzie to korzystne jeśli przewiduje wysoki dochód i nie ma możliwości obniżenia podstawy opodatkowania, bo np. jego działalność generuje stosunkowo niskie koszty przy wysokich przychodach.

2. Przejęcie spółki

Drugi sposób wymaga już bardziej złożonych działań. Zgodnie z art. 7 ust. 4 w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału spółek nie uwzględnia się straty spółek przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych, z wyjątkiem spółek kapitałowych przekształconych w inne spółki kapitałowe.

Na co należy zwrócić uwagę? Na to, że przepis ten nie zabrania rozliczania strat osiągniętych przez spółki przejmujące. Skoro tak, to w przypadku gdy przewidujemy wysoki dochód naszej spółki, korzystnie jest gdy przejmie ją spółka ze stratami. W tym celu w pierwszej kolejności kupujesz udziały w spółce ze stratami, następnie tą spółką ze stratami przejmujesz spółkę dochodową i kompensujesz jej dochód stratami spółki ze stratami.

Przykład

Spółka A sp. z o. o. wygenerowała stratę podatkową, Jan prowadzi działalność również w formie spółki z o. o., przy czym spodziewa się wysokiego dochodu, a nie ma możliwości obniżenia tego dochodu. Jan może nabyć spółkę A, a następnie spółka A może przejąć jego dochodową spółkę. W tej sytuacji dochody dochodowej spółki będą kompensowane ze stratami spółki A.

Ale zanim będziesz chciał skorzystać z jednego z tych mechanizmów zwróć uwagę na niebezpieczeństwa. Po pierwsze jeżeli spółka ma duże straty, to wiele wskazuje, że coś jest z nią nie tak. Może się okazać, że np. ma duże zaległości wobec kontrahentów lub wobec organów podatkowych i wtedy zamiast kompensować swój dochód ze stratą, być może będziesz musiał spłacać te zobowiązania. Drugie zagrożenie wiąże się głównie z drugim sposobem – chyba zdajesz sobie sprawę z tego, że przejęcie dochodowej spółki przez spółkę ze stratami ma tylko jeden cel: optymalizację podatkową. Mimo, że takie działanie nie stoi wprost w sprzeczności z prawem, to organy podatkowe mają prawo zakwestionować taką transakcję, jako niemającej żadnego celu ekonomicznego, a jedynie podatkowy. To oznacza, że podatek zostanie wymierzony bez uwzględnienia korzystnej kompensaty ze stratami spółki przejmującej.

 

Masz pytania? Napisz wiadomość, zostaw komentarz!

%d bloggers like this: