Ulga B+R w praktyce

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R) 1. Na czym polega ulga B+R? Ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R) ma zachęcać przedsiębiorców do prowadzenia działalności B+R, zaś jej istota polega na dwukrotnej możliwości obniżenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym o koszty związane właśnie z działalnością B+R, w ten sposób, że wydatki na działalność B+R na bieżąco są ujmowane Read more about Ulga B+R w praktyce[…]