Bitcoin w działalności gospodarczej (II) – trading: powstanie przychodu, koszty i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych

Tl;dr Sprzedaż i wymiana kryptowalut powodują powstanie przychodu podatkowego. Podatek dochodowy dotyczy dochodu, zaś dochód to różnica między przychodami a kosztami ich uzyskania. Przychód możemy pomniejszyć o koszty, które powinny mieć związek z osiąganym przychodem i być prawidłowo udokumentowane. Prowadzenie księgowości z pomocą książki przychodów i rozchodów stanowi ryzyko, bezpieczniej jest prowadzić pełną księgowość, bez Read more about Bitcoin w działalności gospodarczej (II) – trading: powstanie przychodu, koszty i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych[…]

Bitcoin w działalności gospodarczej (I) – kiedy obrót kryptowalutami stanowi działalność gospodarczą

Tl;dr Jeśli prowadzisz aktywność na rynku kryptowalut (jako kopacz, trader itp.) we własnym imieniu, w sposób ciągły i zorganizowany, a Twoje dochody przekraczają miesięcznie połowę wynagrodzenia minimalnego, tj. 1.050,00 zł w 2018 r., twoja aktywność ma charakter pozarolniczej działalności gospodarczej. Podlega wtedy wpisowi do CEIDG, a urzędy skarbowe i ZUS będą Cię traktować jak przedsiębiorcę Read more about Bitcoin w działalności gospodarczej (I) – kiedy obrót kryptowalutami stanowi działalność gospodarczą[…]