październik 6, 2017

Team

   

Damian Nartowski

Radca prawny

 

Konrad Bańdo

Radca prawny i doradca podatkowy

Jestem radcą prawnym. Ukończyłem studia prawnicze oraz administracyjne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

W trakcie studiów prawniczych odbywałem praktyki
w kancelariach adwokackich i adwokacko-radcowskich
w Krakowie i w Kielcach, a także w Sądzie Rejonowym w Kielcach. Uczestniczyłem jako student w Sekcji Prawa Cywilnego Uniwersyteckiej (Studenckiej) Poradni Prawnej,
w której aktualnie pełnię funkcję Koordynatora.

W marcu 2017 r. złożyłem egzamin radcowski, uzyskując najlepszy wynik spośród wszystkich zdających w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Specjalizuję się w sprawach cywilnych oraz gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania sądowego, ustalając taktykę procesową,  przygotowując dokumentację, pisma procesowe i uczestnicząc w rozprawach m.in.
w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych w walutach obcych („toksyczne kredyty”) oraz innych produktów oferowanych przez podmioty rynku finansowego („polisolokaty”, obligacje korporacyjne itp.).

Zajmuję się również udzielaniem bieżącej pomocy prawnej dla przedsiębiorców, zarówno osób fizycznych, jak i spółek prawa cywilnego oraz handlowego, w każdym aspekcie prowadzonej działalności gospodarczej.

Ukończyłem studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, jestem także absolwentem studiów podyplomowych z prawa dowodowego organizowanych przez Katedrę Kryminalistyki WPiA UJ wraz z Instytutem Ekspertyz Sądowych im. J. Sehna w Krakowie.

Swoją karierę prawniczą rozpocząłem w Centrum Transferu Technologii CITTRU na UJ, a następnie kontynuowałem ją w kancelarii radcy prawnego. Jestem związany również z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości UJ.

W 2017 r. z wynikiem pozytywnym złożyłem egzamin na doradcę podatkowego, a w 2018 roku, po ukończonej aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie, egzamin zawodowy dla radców prawnych.

Specjalizuję się w prawie podatkowym, prawie spółek handlowych oraz zagadnieniach związanych z e-commerce. Ostatnio szczególnie dużo czasu poświęcam tematyce cen transferowych.

Aktualnie współpracując ze sobą prowadzimy własne kancelarie prawne w Krakowie.