W procesowo-kredytowo-CHFowym „portfolio” wygranych, pod hasłem nieważność, zameldowała się umowa kredytu ING Banku Śląskiego S.A.

I. [Wstęp]

1. Na rozkładzie, prawomocnie albo nieprawomocnie, mamy trochę insytucji finansowych i różnych problemów/umów. Do listy dołączył ING Bank Śląski S.A., na razie nieprawomocnie.

2. Indeksacja kursem franka szwajcarskiego doprowadziła do uznania za nieważną umowy kredytu z początku 2009 r. Bez teorii salda, bez niedopuszczalnych potrąceń itp.

II. [Wyrok]

3. Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach w wyroku z 8 listopada 2018 r., I C 1222/18, zasądził na rzecz kredytobiorców-powodów całą należność objętą przygotowanym przez nas pozwem, podzielając zawartą w nim argumentację.